Հաշվիչներ

Հարգելի՛ այցելու, Ձեզ համար մենք նախատեսել ենք հաշվիչներ բաժինը, որպեսզի Դուք կարողանաք ստանալ տեղեկատվություն Ձեր կողմից կուտակային ֆոնդին հատկացվող գումարների, պետական բյուժե վճարվող եկամտահարկի չափի և Ձեր զուտ եկամտի մասին տեղեկատվություն: Հաշվիչներ բաժնի օգնությամբ, հարգելի՛ գործատուներ, Դուք նաև կարող եք տեղեկատվություն ստանալ աշխատատեղերի քվոտավորման, քվոտայի պահանջի չկատարման դեպքում մասհանումների չափի մասին տեղեկատվություն: Ընտրելով համապատասխան հաշվիչը և ներմուծելով պահանջվող տվյալները` Դուք կստանաք հաշվարկ վերոհիշյալ տվյալների վերաբերյալ: