Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ հաստատելու համար ձև
Նշվում է նամակ ուղարկողի անունը
Ընտրվում է նամակ ուղարկողի սեռը
Նշվում է նամակ ուղարկողի հեռախոսահամարը, որը լրացման համար պարտադիր չէ
Նամակ ուղարկողի հետ կապ կհաստատվի նշված էլ-հասցեին նամակի պատասխանն ուղարկելով
Ընտրվում է նամակի տեսակը՝ ճիշտ հասցեատիրոջն ուղարկելու նպատակով
Եթե չեք գտնում Ձեր նամակի տիպը, ապա դրա տիպը լրացրեք անձամբ
Լրացվում է նամակ ուղարկողի ազգանունը
Լրացվում են նամակ ուղարկողի փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ տվյալներ
Ընտրվում է համապատասխան ՀՍԾՏԿ գրասենյակը՝ նամակ ուղարկողի հարցին առավել լիարժեք, ուղղորդված և սպառիչ պատասխան տալու նպատակով