Օրենսդրություն

ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում շարունակաբար տեղի են ունենում բարեփոխումներ, բիզնես գործընթացների նորովի լուծումներ, որոնք ամրագրվում և կարգավորվում են համապատասխան իրավական հիմքերով: Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հիմնական օրենսդրական դաշտը: 

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանություն և տարեցների հիմնահարցեր


Աշխատանք և զբաղվածություն

Կենսաթոշակային ապահովություն


Սոցիալական աջակցություն

Եթե վերոհիշյալ ցանկում չկա Ձեր կողմից փնտրվող իրավական ակտը, կարող եք այցելել հետևյալ իրավական ռեսուրսների կայքեր՝