Նաիրի

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկը համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների՝ ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունն է: ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի կարիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, այն է՝ համապատասխան տարածքային կենտրոնում: Տարածքային կենտրոններում կիրառվում է սոցիալական ծառայությունների տրամադրման «Մեկ պատուհան» սկզբունքը: 

Ստորև ներկայացված են Նաիրիի ՀՍԾՏԿ-ի տվյալները՝

Հեռ.՝ (0224)-2-12-46, (010)-62-00-84, (0224)-2-37-61, 2-25-54,

Ընդունարանի էլ-հասցե՝ nairi@esocial.am.

Հասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Չարենցի 56        

Աշխատանքային ժամերը՝ 9.00-18.00

Ստորև ներկայացված քարտեզում կարող եք գտնել Ձեր բնակության վայրին առավել մոտ գտնվող Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը: