Վարդենիս

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկը համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների՝ ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունն է: ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի կարիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, այն է՝ համապատասխան տարածքային կենտրոնում: Տարածքային կենտրոններում կիրառվում է սոցիալական ծառայությունների տրամադրման «Մեկ պատուհան» սկզբունքը: 
Ստորև ներկայացված են Վարդենիսի ՀՍԾՏԿ-ի տվյալները՝

Հեռ.՝ (0269)-2-22-92, (0262)-4-11-68, (069)-2-29-54,

Ընդունարանի էլ-հասցե՝ vardenis@esocial.am,

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Ռոմանի 7

Աշխատանքային ժամերը՝ 9.00-18.00

Ստորև ներկայացված քարտեզում կարող եք գտնել Ձեր բնակության վայրին առավել մոտ գտնվող Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը: