Արարատ

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկը համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների՝ ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունն է: ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի կարիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, այն է՝ համապատասխան տարածքային կենտրոնում: Տարածքային կենտրոններում կիրառվում է սոցիալական ծառայությունների տրամադրման «Մեկ պատուհան» սկզբունքը:
Ստորև ներկայացված են Արարատի ՀՍԾՏԿ-ի տվյալները՝

Հեռ.՝ (0238)-4-47-11, (0234)-2-17-44, (0238) 4-41-68, 4-41-27

Ընդունարանի էլ-հասցեն՝ ararat@esocial.am
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, քաղաք Արարատ, Շահումյան 34

Աշխատանքային ժամերը՝ 9.00-18.00

Ստորև ներկայացված քարտեզում կարող եք գտնել Ձեր բնակության վայրին առավել մոտ գտնվող Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը: