Ավան

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկը համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների՝ ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունն է: ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի կարիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, այն է՝ համապատասխան տարածքային կենտրոնում: Տարածքային կենտրոններում կիրառվում է սոցիալական ծառայությունների տրամադրման «Մեկ պատուհան» սկզբունքը: 
Ստորև ներկայացված են Ավանի ՀՍԾՏԿ-ի տվյալները՝

Հեռ.՝ (010)-62-10-72, (010)-64-59-40, (010)-62-11-18, 62-10-71,
Ընդունարանի էլ-փոստ՝ avan@esocial.am,
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Խուդյակովի փողոց, թիվ 12 պոլիկլինիկային պատկանող շենք, շինություն և ՀՀ, ք. Երևան, Խուդյակովի փողոց 222  

Աշխատանքային ժամերը՝ 9.00-18.00

Ստորև ներկայացված քարտեզում կարող եք գտնել Ձեր բնակության վայրին առավել մոտ գտնվող Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը: