Արտաշատ

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկը համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների՝ ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունն է: ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի կարիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, այն է՝ համապատասխան տարածքային կենտրոնում: Տարածքային կենտրոններում կիրառվում է սոցիալական ծառայությունների տրամադրման «Մեկ պատուհան» սկզբունքը:
Ստորև ներկայացված են Արարատի ՀՍԾՏԿ-ի տվյալները՝

Հեռ.՝ (0235)-2-28-67, (0235) 2-40-06, 2-41-72,

Ընդունարանի էլ-հասցե՝ artashat@esocial.am,

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, քաղաք Արտաշատ, Իսակովի 47

Աշխատանքային ժամերը՝ 9.00-18.00

Ստորև ներկայացված քարտեզում կարող եք գտնել Ձեր բնակության վայրին առավել մոտ գտնվող Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը: