Ենթակառուցվածք

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Կենսաթոշակային ապահովության վարչություն
Վարչության պետ՝ Անահիտ Գալստյան
հեռ.՝ (+374 10) 52-04-48
էլ-փոստ՝ anahit.galstyan@mlsa.am

 ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն
Ծառայության պետ՝ Արմեն Աբրահամյան
հեռ.՝ (+374 10) 51-14-14
էլ-փոստ՝ info@sif.am
հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Նալբանդյան 13

Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն 
հեռ.՝ 114 (անվճար) 
էլ-փոստ՝ epension@epension.am
հասցե՝ ք․ Երևան, Կ․ Ուլնեցի 68