Մեր պրոֆեսիոնալները

Սույն բաժնում տեղ են գտնում այն սոցիալական աշխատողները, որոնք իրենց գործունեությամբ էականորեն նպաստել են հասարակությանը պրոֆեսիոնալ, արժանահավատ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցման գործում: