Նախագծեր

Այս բաժնում կներկայացվեն իրավական ակտերի նախագծերը, որոնց շրջանակներում հանրային քննարկումները կարող են օգտակար լինել դրանց արդիականացման և առավելագույնս փոխհամաձայնեցված տարբերակի մշակման համար: Մենք գնահատում և կարևորում ենք նախագծերի վերաբերյալ Ձեր կողմից ներկայացված կարծիքը: Ձեր կարծիքը կարող եք ուղարկել հետադարձ կապի միջոցով:
Սոցիալական ոլորտի հետ կապված նախագծերի, մասնավորապես՝ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների շրջանակներում իրականացվող և իրականացվելիք ծրագրերի մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ այցելելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական վեբ-կայք: