Տեղաբաշխում և քարտեզագրում

Հարգելի՛ այցելու, քարտեզում պատկերված են ՀՀ տարածքում գործող Համալրի սոցիալական ծառայությունների տարածքային 18 կենտրոնները: Յուրաքանչյուր ՀՍԾՏԿ-ի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՍԾՏԿ գրասենյակներ բաժնում:

Ստորև ներկայացված է գործող համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների գրասենյակների ցանկը՝
*Քարտեզի վրա կառուցվելիք կենտրոնները նշված են մոխրագույն քառակուսիների տեսքվ, իսկ արդեն իսկ գործողները պատկերված են գունավոր նշաններով:
Քարտեզում ներկայացված են ՀՀ տարածքում գործող համալիր սոցիալական ծառայությունների գործող տարածքային կենտրոններն ու կառուցվելիքները՝ իրենց տեղակայման հասցեներով:

*Մոխրագույն խորանարդիկները ցույց են տալիս մինչև 2016թ.-ի ավարտը կառուցվելիք համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնները