Ընթացիկ նյութական կարիքներ

«Ցանկանում եմ օգնել մարդկանց» խոսքերը կարելի է շատ հաճախ լսել, բայց չէ՞ որ դրանք զուտ խոսքեր չեն, որոնք մարդու բարի նպատակներն են արտացոլում, դրանք իրական պարտականություններ են, որոնք որոշակի գործողություններ են պահանջում: Այս բաժնում առկա կլինեն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտված ընտանիքներից և մարդկանցից, ոմանց պատմությունները, և վերջին հաշվով առկա թիրախավորված կարիքները: Ստորև ներկայացնում ենք Ձեզ հաստատությունների անվանումներն ու կարիքների տեսակները:

Հաստատության անվանումը Կարիքի տեսակը 
  Վանաձորի մանկատուն  Գույք և սարքավորումներ, համակարգչային
 տեխնիկա, հագուստ
  Նորքի տուն-ինտերնատ  Գույք և սարքավորումներ, կենցաղային
  տեխնիկա
  Դիլիջանի երեխաների խն. և պաշտ. գիշ. հաս.  Գույք և սարքավորումներ, կահույք
 Գյումրու տուն-ինտերնատ  Գույք և սարքավորումներ, տնտեսական
  ապրանքներ
  Գյումրու Ֆ.Նանսենի անվ. երեխաների 
  խն. և պաշտ N2 գիշ. հաս.
  Գույք և սարքավորումներ, վերանորոգում
  ՀՀ ԱՍՀՆ «Երևանի «Զատիկ»
  երեխաների խնամքի աջակցության կենտրոն

  Գույք և սարքավորում, հագուստ
  Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտ. 1
  գիշերօթիկ հաստատություն
  Գույք և սարքավորում
  Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտ. 1
  գիշերօթիկ հաստատություն
  Հագուստ, կոշկեղեն
  Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և ՊԳՀ


  Կենցաղային տեխնիկա և սարքավորումներ,
  խաղալիքներ, կառուցողական խաղեր,
մարդատար մեքենա
  «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտ.
  N.2 գիշերօթիկ հաստատություն»
  Գույք և սարքավորումներ, կահույք
  Վարդենիսի նյարդահոգեբանական
 տուն-ինտերնատ ՊՈԱԿ
  Գույք և սարքավորումներ, կահույք, 
  ՏՊՄՏ և ՀՍՍԿ ՊՈԱԿ  Գույք և սարքավորումներ, կահույք, սնունդ
  կենցաղային սարքավորումներ, 
  բժշկական սարքավորումներ, մարդատար
  մեքենա,
  Երևանի N1 տուն-ինտերնատ

  Կենցաղային սարքավորումներ, կահույք,
  հագուստ, մահճակալի պարագաներ
  «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության
  N.2 գիշերօթիկ հաստատություն»
  Կենցաղային և համակարգչային սարքավորումներ,
  տնտեսական գույք, տեխնիկա
  ՀՀ ԱՍՀՆ «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն»

 
  Կենցաղային սարքավորումներ,
  կահույք, խոհանոցային պարագաներ,
  հիգիենայի պարագաներ, տեխնիկա
  Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն

  Կենցաղային և համակարգչային
  սարքավորումներ,
  կահույք
  «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական
  հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ

  Կենցաղային և համակարգչային
  սարքավորումներ,
  կահույք
  ՀՀ աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի
  նախարարության Շիրակի մարզի Գյումրու
  «Երեխաների տուն»

  Կենցաղային և համակարգչային
  սարքավորումներ,
  տնտեսական գույք
  ՀՀ աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի
  նախարարության «Երևանի «ԶԱՏԻԿ»
  երեխաների աջակցության կենտրոն»

  Կենցաղային և համակարգչային
  արքավորումներ,
  կահույք
  Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության
  թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն

  Կենցաղային և համակարգչային սարքավորումներ,
  կահույք
  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական նախարարության
  Գավառի մանկատուն կազմակերպություն
  Կահույք
  «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի
  երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն»

  Միջանցքի կոսմետիկ վերանորոգում,
  կենցաղային և համակարգչային սարքավորումներ,
  կահույք
  Եթե ցանկանում եք, որ Ձեր օգնությունը համապատասխան թիրախային խմբին կամ անհատին լինի հասցեական և համակարգված, իրականացվի դրա պատշաճ մոնիթորինգ, և արդյունքները ներկայացվեն Ձեզ, Ձեր օգնության պատրաստակամությունը կարող եք իրացնել մեր միջոցով: